Sekam
Henüz vakit varken...
Mail Adresiniz :
Şifreniz :
Mail Adresiniz : Şifreniz : Şifre Tekrar : Adınız Soyadınız : Telefon No ( isteğe bağlı) :
BİYOLOJİK SAVAŞ ÜZERİNDEN DİJİTAL DÜNYA DÜZENİNİ İNŞA ETMEK-5

BİYOLOJİK SAVAŞ ÜZERİNDEN DİJİTAL DÜNYA DÜZENİNİ İNŞA ETMEK-5

“Türkiye’de aşı konusunda tartışılan ve kafa karışıklığına sebebiyet veren hususlardan biri, ithal edilen aşıların tahlil sonuçlarının, aşının muhtevasının, bileşenlerinin ne olduğunun kamuoyuna açıklanmaması, medya ve sosyal medyada yapılan yorum ve değerlendirmelere bilimsel açıdan tatmin edici cevaplar verilmemesidir. Bu da mevcut ithal aşılara olan güveni sarsmaktadır.” “Virüs üzerinden geliştirilebilecek teknoloji ile her insanın DNA ve RNA kodlarına ulaşmak istenmiş olabilir. Türkiye’yi yönetenlerin bu ihtimali göz önüne almasında fayda vardır. Dijital diktatörlüğe dayanan “yeni dünya düzeni” ku...
BİYOLOJİK SAVAŞ ÜZERİNDEN DİJİTAL DÜNYA DÜZENİNİ İNŞA ETMEK-3

BİYOLOJİK SAVAŞ ÜZERİNDEN DİJİTAL DÜNYA DÜZENİNİ İNŞA ETMEK-3

Prof. Dr. Burhanettin Can: Bugün bir biyolojik savaştan ziyade ondan daha etkin ve fakat onu kullanarak yürütülen çok yoğun ve tehlikeli bir psikolojik harekât / savaş vardır. Oluşturulan bu korku ortamında birileri, birileri adına yeni bir dünya tasavvuru sunmakta, panik içerisindeki insanları buna hazırlamak istemektedir. Her geçen gün ortaya atılan iddialar, Batı ile, özellikle, ABD ile Çin arasında yapılan suçlamalar, Batılı ülke yöneticilerin ortaya koyduğu tavırlar, yaşlıları gözden çıkardıklarına işaret eden konuşmalar, sürecin sağlam değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Bu tutum ve tavırlar, hem kafa kar...
BİYOLOJİK SAVAŞ ÜZERİNDEN DİJİTAL DÜNYA DÜZENİNİ İNŞA ETMEK-2

BİYOLOJİK SAVAŞ ÜZERİNDEN DİJİTAL DÜNYA DÜZENİNİ İNŞA ETMEK-2

Prof. Dr. Burhanettin Can: İnsanlık tarihinde biyolojik silah/ajan kullanımının tarihi çok eskidir. (2, 3, 13, 14) İnsanlık tarihinde yol boyu meydana gelen biyolojik savaşlar ana hatları ile tasnif edilmiş ve fakat yer darlığından dolayı yazıya konulamamıştır. Dikkat çeken çok önemli bir nokta, tarihte hiçbir İslâm yönetiminin insanlığa karşı böyle bir saldırısı olmamıştır. Biyolojik silahların tarihsel süreçte İblis’in yolundan giden Tağutlar, Firavunlar, Nemrutlar ve Belamlar tarafından kullanılmış olması bize; “…O, iş başına geçti mi yeryüzünde fesad çıkarmaya, ekini ve nesli helak etmeye çaba harcar. All...
BİYOLOJİK SAVAŞ ÜZERİNDEN “DİJİTAL DÜNYA DÜZENİNİ” İNŞA ETMEK-1

BİYOLOJİK SAVAŞ ÜZERİNDEN “DİJİTAL DÜNYA DÜZENİNİ” İNŞA ETMEK-1

Prof. Dr. Burhanettin Can: Korona (Corona-Covid-19) virüs salgını üzerinden başlatılan bir psikolojik savaşın sonucu, dünyanın büyük bir kesiminde adeta seferberlik ilan edilmiş durumdadır. Başta Çin olmak üzere virüs salgınına karşı ortaya konan tavırlar ülkeden ülkeye değişmektedir. Ama hepsinin ortak paydası, öncelikli olarak 65 yaş ve üstü olmak üzere insanların sokağa çıkmamaları, evlerinde kalmaları, başta okullar, camiler, kiliseler, havralar olmak üzere kalabalık mekânlara gidilmemesi, cemaatle namaz kılınmaması ve ayinlerin yapılmaması, eğitim yapılmaması, insanların birbirleri ile tokalaşmaması, birbirlerine ...
Bir İfsâd Hareketi Olarak Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi-8

Bir İfsâd Hareketi Olarak Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi-8

2011 İSTANBUL SÖZLEŞMESİ VE 6284 SAYILI YASA AİLEYE VE MAHREMİYETE AÇILAN BİR SAVAŞ İLANIDIR
Sorunlara ilk müdahale etmesi gereken alan akrabalık alanı iken, mevcut yasalara göre en son müdahil olması gereken kamusal alan/devlet, ilk müdahale eden alan hâline getirilmiştir. Bununla yetinilmemiş, mesele kamu davası haline getirilerek uzlaşma ve arabuluculuk yasaklanmıştır. Oysa insanı yaratan, onun bünyesine vaaz ettiği kanuniyetleri en iyi bilen Allah, yukarıdaki maddelerin tam tersini söylüyor ve karı-kocanın akrabalarını, hakemlik yapmaya, arabuluculuk yapmaya çağırıyor. ...
Bir İfsad Hareketi Olarak Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi-7

Bir İfsad Hareketi Olarak Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi-7

“Değer sistemi, ahlak sistemi ve hukuk sisteminin bütünleşmesi, birbirine destek olması, suç ve ceza oranlarının azalmasına sebebiyet verir; fert ve toplum korunur. Kendisi ile ailesi ile akrabası ile komşusu ile toplumu ile devleti ile gelecek nesillerle ve geçmiş nesillerle barışık şahsiyetli bir insan unsuru ortaya çıkar. Aksi durum ferdi, toplumsal ve sistemsel bunalımdır ve krizdir.”...
Bir İfsâd Hareketi Olarak Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi-6

Bir İfsâd Hareketi Olarak Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi-6

“Ahlak, bir değer sisteminin ön gördüğü hayat tarzını, kültür ve medeniyeti koruyan, ferdin etkileşim içerisinde olduğu kişi/toplum/kurum, tabiat/çevre, meslek/iş ile arasındaki ilişkilerini değer sistemine göre tanzim eden, fert ve toplum tarafından içselleştirilen, kendiliğinden dışa vurup tepki gösteren, kanun gücü, fiziksel ve cinsel şiddet içermeyen, yumuşak güç kullanan ve insan tabiatına iyice yerleşmiş özel bir melekedir.”...
Bir İfsâd Hareketi Olarak Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi-5

Bir İfsâd Hareketi Olarak Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi-5

“Rıza merkezli cinsel özgürlük ve cinsel yönelim kavramsallaştırılmaları ile, ahlaka, nikaha, namusa, edebe, hayâya, vakara, şerefe, iffete, aileye, nesle ve insan fıtratına yoğun, şiddetli bir psikolojik savaş açılmıştır. Bu gerçek görülmelidir. Toplumun ifsadı, gelecek nesillerin feda edilmesi, neslin yaşlanması, değişik hastalıkların ortaya çıkması ile sağlıksız bir neslin zuhur etmesi; cinsel tatminin gayrimeşru bir şekilde sağlanmasının sonuçlarıdır.” ...
BİR İFSÂD HAREKETİ OLARAK TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ PROJESİ-4

BİR İFSÂD HAREKETİ OLARAK TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ PROJESİ-4

“Cinsiyet”, “biyolojik cinsiyet”, “toplumsal cinsiyet”, “toplumsal cinsiyet eşitliği”, “toplumsal cinsiyet ayırımcılığı”, “toplumsal cinsiyet eşitliği kriterleri”, “cinsel yönelim”, “cinsiyet rolleri” ve “Nötr cinsiyet hareketi” kavramsallaştırılmalarında, görünüşte cazip, özünde ve arka planında çok ciddi bir aldatma, yanıltma ve gerçekleri çarpıtma vardır.” ...
“Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” Projesi “Dünya Nüfusunun 500 Milyonun Altında Tutulması” Projesinin Bir Alt Projesidir-3

“Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” Projesi “Dünya Nüfusunun 500 Milyonun Altında Tutulması” Projesinin Bir Alt Projesidir-3

Prof. Dr. Burhanettin Can – Umran Dergisi Mayıs 297. Sayı
Başta Türkiye olmak üzere tüm Müslüman dünya, toplumsal cinsiyet eşitliği kavramsallaştırılmasında geçen “eşitlik” kelimesinin muhtevasının sebebiyet verdiği “çarpma etkisinden” dolayı, projenin arka planına ve yol boyu sisteme eklenen kavramlara ve kavramlara yüklenen anlamlara bakmaları ve tartışmaları gerekmektedir. Bu çalışma yapılırsa, “toplumsal cinsiyet eşitliği” kavramsallaştırılması üzerinden ailenin hedef alındığı, çocuksuz aile, ailesiz toplum ve kimliksiz, bireyselleştirilerek sürüleştirilmiş bir dünya insanlığı inşa edilmek isten...
Bir İfsad Hareketi Olarak Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi-2

Bir İfsad Hareketi Olarak Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi-2

“NÖTR CİNSİYET HAREKETİNİN” ÜÇ AŞAMALI SAVAŞ STRATEJİSİ
Prof. Dr. Burhanettin CAN - Umran Dergisi Nisan 2019 - 296. Sayı
“Eş yaratılma olayında, zıt işaretli yükler, parçacıklar, cinsler birbirini çekerken; aynı işaretli yükler, parçacıklar, cinsler birbirlerini itmektedirler. Pozitif yük pozitif yükü, negatif yük negatif yükü iterken; pozitif yük negatif olan yükü çekmektedir. Zevc olan varlıklar arasında daima bir cazibe, çekim kuvveti vardır. Zıtların birliği ilkesi, kâinatta bir denge ve sükûn hâlinin ortaya çıkmasına sebebiyet vermektedir.” “Türkiye’de açılan kampanyalar etkisini göstermi...
Bir İfsad Hareketi Olarak Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi-1

Bir İfsad Hareketi Olarak Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi-1

Prof. Dr. Burhanettin Can – Umran Dergisi Mart 2019
“Toplumsal cinsiyet eşitliği üzerinde çalışanlar, genellikle, toplumsal cinsiyet ayrımcılığının ana kaynağının din, dini söylem olduğunu; özellikle dinin kadınlara ilişkin “örtünme emrinin”, kadının özgürlüğüne, tercihine ve iradesine müdahale olduğunu, bu müdahale ile toplumsal cinsiyet ayırımcılığı yapıldığını iddia etmektedirler. Bu anlayışa, yaklaşıma göre toplumsal cinsiyet ayırımcılığının kaynağı “biyolojik” /doğuştan gelen özellikler değil; toplum, din, kültür ve mevcut eğitim sistemleridir.”...
SEKAM İFTARININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

SEKAM İFTARININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

ANNELERİMİZ ETCEP PROJESİNE NE DER? Dün anneler günüydü, annelerimizin günü kutlandı, hediyeler alındı, sosyal medyadan resimler paylaşıldı. Bugün yeniden hayatın gündelik akışına kendimizi teslim ettik. İstanbul seçimleri, ekonomik göstergeler, terör, dış politika derken yığınla yapacak işimiz var....
Cinsiyetsizleştirme Operasyonu ve <br>Şeytan Mantığı

Cinsiyetsizleştirme Operasyonu ve
Şeytan Mantığı

Bu sayı için niyetim 28 Şubat’tan günümüze değin halen hapishanelerde olan, o dönemin insanlık dışı yargılamaları ile bir başına bırakılmış büyüklerimizin hayatlarına dikkat çekebilmekti… Fakat içinde bulunduğumuz şu günlerde dehşet verici büyük bir fitne ve toplum mühendisliği çalışmalarına maruz kaldığımızı görünce daha öncelikli ve acil olarak gördüğüm LGBTİ rezaleti ve toplumsal cinsiyet eşitliği aldatmacasına değinmek zorunda hissettim....
Müsrifler Nankördür ve Şeytanın Kardeşleridir

Müsrifler Nankördür ve Şeytanın Kardeşleridir

“Genel olarak insan, yapısındaki karmaşık ilişkilerden dolayı, zor zamanlarında, sıkıntılı anlarında gayrı ihtiyarı olarak Âlemlerin Rabbi olan Allah’a yönelir, sığınır ve yardım ister. Rahata erdiğinde Allah’ı unutarak, sırt çevirip İblis’in yoluna döner ve gider. Bu davranışından dolayı haddi aşmakta, ölçüyü kaçırmakta ve müsriflerden olmaktadır.” Bağlantı“Her sorunun temeli olan insan sorununu çözme konusunda elimizde gerekli ve yeterli bilgi mevcuttur. Bu bilgiler, Kur’ân-ı Kerim’de ana değerler, temel frekanslar, ana renkler olarak verilmiştir. Bunun harmonikleri veya ara renkleri, ikincil değerleri,...
İhtiyaç, Tüketim, İsraf Denklemi, Meşruiyet ve İzafilik Ssorunu

İhtiyaç, Tüketim, İsraf Denklemi, Meşruiyet ve İzafilik Ssorunu

1988 yılından bugüne kadar değişik zamanlarda devletin ele alıp uygulamaya soktuğu tasarrufla ilgili kararlar, bazı yeni konu ve alanları içermekle beraber genel olarak birbirinin tekrarıdır. Geçici olarak etkili olan tasarruf tedbirlerinin kalıcı olarak etkili olamamasının, etkin bir sonuç alınamamasının sebebi hikmeti nedir? Devlet tarafından alınıp uygulamaya sokulan tasarruf tedbirlerine, hane halkı/ferd, özel kesim ve kamu kesimi hangi oranda uymuştur ya da uymaktadır? Tasarruf tedbirlerine ilişkin alınan kararların, etkin bir şekilde uygulanıp istenen sonuçların elde edilebilmesi için ferdi ve toplumsal şuuraltının çok ...
Ak Parti Döneminde Alınan Tasarruf Tedbirlerinin  Genel Bir Değerlendirilmesi

Ak Parti Döneminde Alınan Tasarruf Tedbirlerinin Genel Bir Değerlendirilmesi

Sıcak para dışa bağımlılığı artırırken aynı zamanda da ekonominin kırılganlığını artırmaktadır. Ekonomik büyümede dış finansmanın payı arttıkça, ekonominin dış müdahalelerden etkilenme derecesi de artmaktadır. “Sıcak paranın” ülkeye ani giriş ve çıkışları, ülke ekonomisi üzerinde şok etkisi yaparak kırılganlığın artmasına sebebiyet vermektedir.” “İsraf toplumu oluşmasında, Türkiye’deki cari sistemin öngördüğü insan unsurunun, AB uyum yasalarının, reklamların, dizilerin, medyanın çok ciddi bir rolü vardır. İslâm kültür ve medeniyet değerleri ile Batı kültür ve medeniyet değerlerinin harma...
Türkiye'de İsraf Ekonomisi

Türkiye'de İsraf Ekonomisi

“Devlette ve belediyelerde her kademede hastalık haline gelen lüks araba (çeşitleri/sayıları), cep telefonu, lüks mobilya, eşya, cihaz ve reklam tutkusunun neden olduğu bir israf söz konusudur. Bunun yanı sıra zaman israfı, elektrik israfı, yakıt israfı, kâğıt israfı ve su israfı önde gelen en büyük israflardandır.” “2001 Ekonomik krizini yaşayan bir Türkiye’nin 17 sene sonra yeni bir ekonomik krizle karşı karşıya kalmasının hem ana nedenlerinin hem de Türkiye’nin ana sıkıntısının ne olduğunun sorgulanması gerekmektedir. Dün Menderes, Demirel, Özal ve Ecevit iktidarlarının karşı karşıya kaldığı ekonomik kriz y...