Sekam
Henüz vakit varken...
Mail Adresiniz :
Şifreniz :
Mail Adresiniz : Şifreniz : Şifre Tekrar : Adınız Soyadınız : Telefon No ( isteğe bağlı) :
Hedefimiz

Hedefimiz

SEKAM Nedir?

Sosyal Ekonomik Araştırmalar Merkezi (SEKAM) toplumun karşı karşıya bulunduğu sorunlara çözüm seçenekleri oluşturmak amacıyla araştırmalar yürüten, bu araştırma sonuçlarından hareketle, çözüm önerileri üreten ve uygulamaya dönük katkılar sunmayı amaçlayan bir stratejik düşünce üretim merkezidir.

Neyi Amaçlar?

SEKAM yaptığı akademik araştırmalar ile, politik / toplumsal kararlar arasında bağlantı kurmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda Merkez ilmi araştırmanın gereği olan standart ve ilkelere bağlı olarak çalışır. SEKAM Türkiye’nin önemli sorunları hakkında araştırmalar yapıp, çözüm seçenekleri üreterek, birikmiş sorunların aşılmasında önemli bir işlev üstlenmeyi ve ülkemiz insanının bu konulardaki farkındalık ve bilgi düzeyini geliştirmeyi hedeflemektedir. SEKAM, bütün yaptığı araştırmalarda ve faaliyetlerde Türkiye’nin değer merkezli bir toplum haline gelmesine, değerler etrafında bütünleşmiş bir toplumsal yapının oluşmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Neler Yapar?

SEKAM amaçlarını gerçekleştirmek şu tür çalışma ve etkinliklerde bulunur.

1. Türkiye’nin sosyal ekonomik, siyasal, bilimsel konularda gündemini teşkil eden ve toplumsal hayatı ilgilendiren alanlarda, bilimsel ve uygulamaya dönük araştırmalar yapar ve yaptırır.

2. Yaptığı araştırmaların sonuçlarını tartışmaya açar ve farklı toplum kesimleri, akademisyenler, bilim insanları, entelektüeller, siyasetçiler tarafından tartışılmasını sağlar.

3. Gerçekleştirilen araştırmalara dayalı çözüm seçeneklerini açıklayarak, ilgili konuda kamuoyu oluşmasına katkıda bulunur.

4. Alanı ile ilgili konularda çalışmalarını, daha ileri düzeye taşıyabilmek için kurslar, seminerler, toplantılar tertip eder.

5. Araştırma ve uygulama çalışmaları sonucunda elde edilen bilimsel, teknik bulguları ve verileri açıklayan, sorunlara çözüm önerileri getiren, rapor, bülten, proje, kitap, makale, dergi ve benzeri yayınlarda bulunur.