Sekam
Henüz vakit varken...
Mail Adresiniz :
Şifreniz :
Mail Adresiniz : Şifreniz : Şifre Tekrar : Adınız Soyadınız : Telefon No ( isteğe bağlı) :
“Türkiye’de Ölçme, Seçme ve Değerlendirme”

“Türkiye’de Ölçme, Seçme ve Değerlendirme”

Ölçme Değer Vermektir...
 
Buna göre; ölçme tanımı şu şekilde yapılmaktadır: ‘Herhangi bir bireyin “belli bir amaç” doğrultusunda ilgili bilgi, tecrübe ve kabiliyetlerinin; izleme, gözlemleme, mülakat etme, sınav yapma vb. yollarla sayısal değerle eşleştirilmesi’ olarak tanımlanmaktadır.
Ölçme, demokrasi ve toplum barışı için önemlidir. Hak ve adalet kapsamında ölçmenin yapılması olmazsa olmazlarımızdan olmalıdır. Ölçme ile birlikte bireylerin durum tespiti, bir diğer manada değer tespiti yapılmaktadır. 
Ölçmenin diğer bir önemi ise liyakat esaslı kıymetlendirmeye destek olmasıdır. Bireyin kendisini sürekli iyileştirmesi ve kendine bir yol haritası çıkarabilmesi için ölçme ve değerlendirme önemlidir ve değer arttırılması için yapılmalıdır.
Ölçme ve değerlendirme eğitim sistemin iyileştirilmesi destek olmak için de yapılmaktadır. Yapılan ölçme sayesinde eğitimin kalitesi düzenlenebilmekte ve iyileştirilebilmektedir. Ölçme ve değerlendirme yetiştiricinin de başarısını göstermesi bakımından önemlidir. Eğitici ve öğreticilerin ne derece de sorumluluk sahibi olduğunu ortaya koymakta ve bu konuda iyileştirme yapılabilmesinin önünü açmaktadır.
Ölçme her ne kadar bireyin değerlendirilmesi olarak da kabul edilse, bir nevi bireyin yetiştiği kurumun da değerini ortaya koymaktadır. Kurumların ölçme ve değerlendirme sayesinde kalitesinin arttırılmasına katkı sağlayabilmektedir.
Ölçme ve değerlendirme toplumsal değerlerin yaşamasına katkı üretir ve bu değerleri korumaya yardımcı olur. Yapılacak olan ölçmenin çok yönlü düşünmeyi tetikleyici halde olması daha kaliteli bireylerin yetişmesine ve toplumun refahına destek olmaktadır.
Ölçülecek olan kitleyi belirli kalıplara sokmak hedeflenmemelidir. Ölçme ve değerlendirme bireyi ezberden uzak tutmayı ve ezberlemeye iten durumların oluşmasına engel olması gerekmektedir.
Ölçme ve değerlendirmedeki önemli hususlardan biri de, bireyin öğrenme derecesinin belirlenmesine yardımcı olmasıdır. Öğrenmenin kademeleri ki, bu, “Bloom Taksonomi” olarak isimlendirilmektedir. Bu kademeler; 
- Bilgi Edinme,
- Kavrama,
- Uygulama,
- Analiz,
- Sentez,
- Değerlendirme –Yeni bilgi üretme- şeklinde sıralanmaktadır.
Bu zamana kadar yapılan ölçme işlemleri bilgi aşamasında kalmış ve bunlar, “çoktan seçmeli sorular, doğru/yanlış testler ve boşluk doldurma” olarak yapılmıştır. Bilgi edinme seviyesinde yapılan ölçme ve değerlendirmeler belli bir zamandan sonra bireyde ezber yapmaya dönmektedir. Yeni öğrenme teknikleri ile bilgi edinme seviyesinden kavram, uygulama, analiz ve sentez seviyesine çıkartılması gerekmektedir.
Yaşadığımız dönem bir bilgi çağıdır ve yaşanılan teknoloji devrimi günümüzde tam bir bilgi bombardımanına dönmüştür. Bir makalede şu örnek verilmektedir: New York Times’ın bir haftalık verdiği bilgi 18. yy. da ki bir insanın hayatı boyunca karşılaşacağı bilgi miktarından fazladır ve sadece 2005 yılında üretilen bilgi miktarı 5000 yıllık üretilen bilginin toplamından fazla olması, geleneksel eğitim metotlarının dışına çıkılması gerektiğini ortaya koymaktadır.
Çocuklarımızın teknoloji bombardımanı altında kalması telefon, tablet, internet ve sosyal medyanın yaygınlaşması da bizleri yeni eğitim ve öğretim tekniklerine yönlendirmektedir. Artık önceden milattan önce ve sonra diye ayrım yapılırken, şimdi, Google’dan önce ve Google’dan sonra olarak yapılmaktadır. Bilginin bu kadar yaygınlaşması ve kolay erişebilir olmasından dolayı ezberlemenin veya ezber yapmaya yönelik eğitim metotlarının anlamsızlığı gün yüzüne çıkmıştır.
 
Kaynak: Prof. Dr. Ali Demir’in Sekam'da yaptığı “Türkiye’nin Sınav ile İmtihanı” başlıklı sunumu.